Gayatri Mandir

Gayatri Mandir Travel Map

Other Places To Visit In Churu
Babosa Mandir
Sethani Ka Johara
Shyam Hanuman Mandir
Salasar Balaji Temple
Tal Chhapar Sanctuary
Ghanta Ghar

Vaam Dev Road, Pushkar, Rajasthan 305022, India

+91 88907 02316

088907 02316

Plan Your Trip

Enquiry Now Call Now