Places to Visit in Allahabad

Home » India » Uttar Pradesh » Allahabad » Places to Visit


Allahabad Fort
Khusro Bagh
Anand Bhawan
Swaraj Bhawan
Allahabad Museum
Jawahar Planetarium
Akshaya Vat
Minto Park
All Saints Cathedral
Ashoka Pillar
Patalpuri Temple
Chandra Shekhar Azad Park
Bade Hanumanji Mandir
Company Gardens Allahabad
Alfred Park
Hanuman Mandir
Saraswati Ghat
ISKCON Allahabad Sri Sri Radha Venimadhav Temple
Shivkoti Mahadev Temple
Sangam

Similar Packages

11 Nights - 12 Days Char Dham Yatra from Delhi

11 Nights / 12 Days

10 Nights - 11 Days Char Dham Yatra in Himalayas from Delhi

10 Nights / 11 Days

08 Night and 09 Days Char Dham Yatra from Haridwar By Helicopter Kedarnath , Badrinath

8 Nights / 9 Days